2012 ж.

      Қазіргі кезде Музейдің ғылыми-зерттеу жұмысы оның барлық бастамаларының заңды жалғасы болып табылатын «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің 2010-2012 жылдарға арналған даму тұжырымдамасын» іске асыру аясында жүргізіледі, бұл музей жұмысының өзекті және қазіргі заманғы бағыттарын көрсетеді.
      Жаңа тұжырымдаманы әзірлеу 2005-2007 және 2007-2009 жылдарға арналған Даму тұжырымдамалары аясында іске асырылған қызметтің бағыттары мен ұзақ мерзімді басымдықтарын жүйелі әрі сабақтастықпен іске асыру қажеттілігімен байланысты болды.
      Осы Тұжырымдаманы әзірлеу мен қабылдаудағы мақсат – Музей қызметінің барлық бағыттарын одан әрі жетілдіру мен жаңғырту, келешекте оны республика және таяу шетелдер музейлері ішіндегі жаңа тарихымыздың жетекші ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік орталықтарының бірі ретінде орнықтыру.


      Тұжырымдамада негізгі кезеңдер мен бағыттар, оны іске асыру тетіктері бекітілген.


      Ғылыми-зерттеу қызметі мынадай нысандарда жүзеге асырылады:
I. «Тұңғыш Президент және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі дамуы» ғылыми бағдарламасын ұйымдастыру.
II. Экспозицияларды ғылыми жобалау.
III. Ғылыми, ақпараттық және әдістемелік жарияланымдарды дайындау және басып шығару.