2012 ж.

    Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президент Музейі 2007 жылдан бері қоғамдық-саяси және ғылыми-көпшілік «Мирас» журналын шығарады. Журналдың тақырыптық бағыты – тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы мен дамуындағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың саяси бастамалары.
      Басылым қазақ және орыс тілдерінде жарық көреді. Басылымның мерзімділігі: жылына 4 рет (тоқсан сайын).
     «Мирас» журналының редакциялық алқасы авторларды ынтымақтастыққа шақырады. Сіздерге «Мирас» журналының 2012 жылғы нөмір тақырыптары мен жарияланымға сұраныс беру мерзімдерін ұсынамыз.

№ 1 (21) / 2012 «Саяси жаңғырту» 1 қантар – 10 ақпан
№ 2 (22) / 2012 «Астана – тәуелсіз Қазақстанның нышаны» 15 наурыз – 20 сәуір
№ 3 (23) / 2012 «Азаматтық қоғам» 15 маусым – 30 шілде
№ 4 (24) / 2012 «Индустриалдык-инновациялық даму» 10 қыркүйек – 10 қазан


«Мирас» журналына жариялауға сұраныс төмендегі электрондық пошта адресі бойынша қабылданады.
Сұраныста көрсетілетіні: аты-жөні, тегі, жұмыс орны мен лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы, мақала тақырыбы, байланыс деректері (байланыс телефондарының нөмірі). Авторлық фотосуретінің міндетті түрде жоғары сапалы электрондық нұсқасын салу қажет.
Сұраныста көрсетіледі: аты-жөні, тегі, жұмыс орны мен лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы, мақала тақырыбы, байланыс деректері (байланыс телефондарының нөмірі). Авторлық фотосуретінің міндетті түрде жоғары сапалы электрондық нұсқасын салу қажет.
Мақала мәтінінің талаптары: Мақаланың көлемі – 5–6 бет. Мақаланың мәтіні WORD редакторында, 12 қаріппен терілуге тиіс, жоларалық интервалы – жалаң (Times New Roman); жиегі: жоғарғысы мен төменгісі – 2 см, сол жағы – 3 см, оң жағы – 1,5 см.
Сурет сапасына қойылатын талап – жоғары сапалы, 1–2 MB.
Редакцияның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, ул. Бейбітшілік к-сі, 11, 108 каб.
Тел./факс: 8 (7172) 75-12-13, 75-12-65, 75-28-62.
Е-mail: miras2007@mail.ru,

«МИРАС» № 1 (21) / 2012 ж.

«МИРАС» № 2 (22) / 2012 ж.

«МИРАС» № 3 (23) / 2012 ж.

«МИРАС» № 4 (24) / 2012 ж.