«МИРАС» № 4 (40) / 2016 ж.

Нөмірдің тақырыбы: «Рухани құндылықтар – мәдени болмыстың қайнар көзі»

 

МАЗМҰНЫ

САЯСИ РАКУРС

Культура – это совокупность знаний, творчества и нравственных исканий

 

БАҚ АЙНАСЫНДА

Культура сносит барьеры и cтроит мосты между народами

 

РЕДАКТОР БАҒАНЫ

Ботагөз Қайыпова. Санадағы рухани дүниетаным

 

ДІН ЖӘНЕ АДАМГЕРШІЛІК

Ғалым Шойкин. Зайырлылық – ел тұрақтылығының кепілі

Бақытжан Сатершинов. Қазақстан халқы бірегейлігінің этноконфессионалдық үрдістері

Сергей Колчигин. Духовность – глубинное определение самой сути человека

 

РУХАНИЯТ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ

Серік Нұрмұратов. Рухани құндылықтар – руханият әлемінің негізгі мәні мен мағынасы

Гульжан Абдигалиева. Модернизация ценностных приоритетов общества в условиях глобализации

Еркин Байдаров. Защита историко-культурного наследия – нравственный долг каждого из нас

Гүлмахира Топанбаева. Рухани құндылықтар – ұрпақ үшін баға жетпес қазына

 

«MӘҢГІЛІК ЕЛ» ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ ТҰРҒЫДАН

Жанбол Жылбаев. «Mәңгілік Ел» идеясының құндылықтары: педагогикалық контекст

Хапиза Наубаева. Білім берудегі ұлттық ұстаным – ұлы құндылықтар

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Раушан Джусупова. Взаимодействие культур – главное условие взаимопонимания стран и народов

Гульден Карагизова. От диалога культур – к генерированию идей и проектов

 

ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ БАҚ

Роза Нуртазина. Объективная информация способствует взаимному доверию

 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРИХЫ

Мухаммед Жылгелдинов. Вступление в ООН – первый шаг Казахстана к международному признанию

 

ҒЫЛЫМИ-ІЗДЕСТІРУ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРЫНЫҢ ІЗІМЕН

Ләйла Омарова. Елбасының туған жерінде

 

ТАРИХИ РАКУРС

Құрманшәді Оразымбетов. Тектілігі шежіреден танылған

 

БІЗДІҢ СЕРІКТЕСТЕР

Ақлима Көсемова. Естен кетпес үш кездесу

 

КӨРМЕЛЕР

Шолпан Кунанбаева. От Стратегии к Стратегии – исторический выбор Независимого Казахстана

 

ПРЕЗИДЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ХРОНИКАСЫ

ХРОНИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

Қазақстан Республикасы Президенті қызметінің хроникасы (2016 жылдың III тоқсаны)